Wednesday, November 29, 2006

đố kỵ

Ở sở, đồng nghiệp tất bật, nó nghĩ, lại làm màu, có bận rộn gì cho cam, sao không sang bớt việc làm để nhỡ có thưởng nó không mất phần. Đồng nghiệp lên mạng check mail, nó nghĩ, khối việc đang chờ, thì giờ đâu mà hoang phí thể. Xếp vào, bảo trưa mai phải làm cho xong bảng kế hoạch, nó loay hoay cả ngày làm không xong. Đồng nghiệp xắn tay áo, bản kể hoạch giao đúng hẹn. Xếp khen, nó cười, quên mất đồng nghiệp đang đứng sau lưng.

No comments: