Thursday, November 9, 2006

Mẹ

Trưa thằng bạn già gọi hỏi bữa nay ăn gì, ăn cơm thôi, mẹ bới. Nó chửi, già cái đầu rồi còn níu áo mẹ, ừ, thì đằng nào mẹ cũng bới cơm trưa, bới thêm một chút cho con gái cũng được mà. Nói vậy thôi nhưng thầm cảm ơn Trời Phật có mẹ ở bên cạnh mỗi bước đi trong cuộc đời. Sáng sáng mẹ gồng lưng đẩy chiếc cart đi lấy dụng cụ để rửa, trong khi cô con gái lốc cốc guốt cao trên tầng ba thấy sao giống có hạt bụi bay vào mắt.

(hình từ internet)

No comments: