Wednesday, February 21, 2007

mưa

những con đường
loáng nước
sau cơn mưa
gió khẽ rung
nhành lá
nhịp chân bước
...rã rời
kỷ niệm xưa
ùa về
...tê buốt!

No comments: