Tuesday, February 20, 2007

năm mới năm me

Tôi, một kẻ “vô thập toàn”, đôi lúc nói những câu vô duyên và vô tình làm mích lòng không ít người. Chả thế nên mỗi năm đi xin quẻ đầu năm đều có câu khuyên nên coi chừng miệng mồm để tránh điều tiếng. Nên mỗi năm, cầm quẻ xăm, tôi đều dặn mình nên uốn lưỡi ba lần mỗi khi muốn phát ngôn những câu mà tôi cho là “bừa bãi”. Thế đấy, nhưng có lẽ tôi vẫn làm người ta quay lưng vì những phút vô tình của mình. Thôi thì năm mới năm me, các bác có giận em thì bỏ quá đi nhá, phận em đây tuy đầu tắc mặt tối với chồng với con nhưng cũng cần các bác để hàn huyên, tỉ tê khi buồn. Nếu các bác thấy em ngoài những phút vô duyên như thế này, cũng còn có lúc có duyên vô hạn thì cứ tự nhiên gọi điện, i-meo cho em nhá.

No comments: