Wednesday, March 21, 2007

field trip

Giờ ngồi coi lại mới thấy mình đi trước thiên hạ một ngày, hôm nay mới đúng là ngày đầu của mùa xuân. Hèn gì sd giận dỗi, sáng dậy trời đất mù mịt, mưa bay lất phất. Kenneth bữa nay lại đi field trip ở zoo. Cả ba lẫn mẹ đều không đi kèm, thấy lo lo mà cũng có lúc để con tự lực. Giờ ngồi làm mà thấy ngày sao dài đăng đẳng. ..tick tock...không biết nó có nắm tay partner không, hay lại chạy lung tung... tick tock...không biết nó có lau tay trước khi ăn không...tick tock...ở dưới đó gần biển, chắc lạnh lắm...tick tock...ai da, cứu tôi với.

2 comments:

Anonymous said...

Nhớ con à ?? 3 đứa nhà Mich bịnh hết, thời tiết thay đổi tội tụi nhỏ ..

zen said...

Lo nhiều hơn Mich ơi. Vậy đứa lớn của Mich đi daycare rồi hả? Chán lắm, hễ bị bệnh là rủ nhau bệnh cả hai đứa. zen có hai đứa thôi cũng đã thấy ớn rồi, phần Mich ba đứa chắc có lúc ôm con khóc hả?