Wednesday, March 21, 2007

mì xào


Chiều về xào mì để ăn tối nhanh nhanh, làm homework xong còn coi American Idol, tối qua mình voted cho Sanjaya đấy. Không phải tại vì Sanjaya hát hay mà thấy có người châu Á mình trong show lớn vậy, cũng muốn người ta ở lại mà.

No comments: