Wednesday, April 18, 2007

Hai năm tình lận đận

Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng xanh xao
Hai năm trời mùa lạnh, cùng thở dài như nhau
Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng hư hao
Hai năm tình lận đận, hai đứa đành xa nhau...
...
Em bây giờ có lẽ toan tính chuyện lọc lừa
Anh bây giờ có lẽ xin làm Người tình thua...
Chuông nhà thờ đổ lạnh, tượng Chúa gầy hơn xưa
Chúa bây giờ có lẽ xuống trần gian trong mưa...
...
Hai năm tình lận đận, mình đã già hơn xưa...
... Mình đã già hơn xưa...

lận đận, xanh xao, thở dài, hư hao...Sao buồn quá, thôi nghe Vũ Khanh đi...

1 comment:

Anonymous said...

Thích bài này lắm Zen. Thật là bao năm .. mình già ..