Tuesday, April 17, 2007

không đề

Tôi chạy ra, chạy vào thay đến bốn bộ đồ sáng nay. Tôi không phải là người ưa sự hoàn hảo. Khi trong lòng không thoải mái, tôi hay đảo ngược căn nhà mình lên, lau chùi, sắp xếp, dọn dẹp, kê bàn ghế, giường tủ đủ mọi góc độ. Cái tính kỳ quặc này, tôi "thừa hưởng" từ mẹ. Mỗi lần, tôi thấy mẹ bày đồ đạc tùm lum là lo kiếm cớ lẻn đi chơi, nếu không lại bị lôi vào tham gia những cuộc "cải cách" của mẹ. (Lạc đề: "cải cách"?,"tham gia"?, chắc lớn lên viết, và đọc nhiều bài văn cách mạng quá, lâu ngày nên bị quen). Nên cũng đừng ngạc nhiên lắc đầu nếu một ngày tôi đổi đến 3 tới 4 cái templates ở căn nhà ảo này.

No comments: