Thursday, April 19, 2007

I (Who Have Nothing)

I, I who have nothing
I, I who have no one
Adore you, and want you so
I'm just a no one,
With nothing to give you but Oh
I Love You

He, He buys you diamonds
Bright, sparkling diamonds
But believe me, dear when I say,
That he can give you the world,
But he'll never love you the way
I Love You

He can take you anyplace he wants
To fancy clubs and restaurants
But I can only watch you with
My nose pressed up against the window pane
I, I who have nothing
I, I who have no one
Must watch you, go dancing by
Wrapped in the arms of somebody else
When darling it's I
Who Loves you
I Love You
I Love You
I Love You

Ai chẳng có một thời cô đơn, lạc lõng như thế này. Jordin Sparks hát bài này trên AI hôm nọ, chắc đã lấy được nhiều nước mắt lắm (trong đó có mình, hihihi). Nghe thêm AI hay "tám" đủ loại thì vào đây.

No comments: