Tuesday, April 24, 2007

lời chúc của bố

Bố của ai đó chúc con như thế này, "Bố chúc con có đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh mặt trời. Chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần luôn sống. Chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Chúc con đủ mất mát để yêu quý những gì mình đang có. Và bố chúc con đủ những lời chào để có thể vượt qua được lời tạm biệt”
Vậy thì phải qua bao nhiêu cơn mưa mới thấy được ánh mặt trời? Qua bao nhiêu nỗi đau để thấy được niềm vui? Mất mát bao nhiêu mới biết những gì đang hiện hữu? Và phải nói bao nhiêu lời chào để quên đi một lời tạm biệt???
Sao mưa mãi như thế này thì sao thấy được ánh mặt trời?

No comments: