Tuesday, April 10, 2007

ngồi kiểu dấu hỏi

Anh có chiều cao khiêm tốn- chiều cao trung bình của thế hệ “thiếu đói” sau 1975. Tôi vốn lưng dài nên mỗi lần ngồi bên nhau, tôi hay ngồi kiểu dấu hỏi (?!) Nếu anh cao hơn chừng một vài phân hay lưng tôi bớt dài đi chút thì có lẽ không thành vấn đề vì tôi chỉ việc ngồi như dấu chấm than (!!) hay dấu chéo (/!) Khổ nỗi, mỗi lần tôi có dịp ngồi cạnh anh, muốn “xích lại gần anh tí nữa đi em” thì đầu tôi ngang bằng đầu anh, không lý dựa vào đầu anh nên tôi hay xoay đầu ra ngoài mà vẫn để nguyên phần thân dưới của mình dựa vào anh, tạo thành dấu hỏi. Chuyện này cũng chả mới mẽ gì, tôi chỉ chợt nhận ra mình có thói quen ngồi như dấu hỏi, có hay không có anh bên cạnh, và cái lưng với hai lần mang nặng đẻ đau của tôi không thích hợp với cái kiểu ngồi này lắm.

No comments: