Wednesday, April 11, 2007

thương nhiều nhiều

2 giờ sáng.
-Mẹ ơi, con muốn mẹ.
2 giờ 45 phút sáng.
-Mẹ ơi, con đói bụng.
3 giờ 15 sáng.
-Mẹ ơi, có thương con nhiều nhiều không?
4 giờ sáng.
-Mẹ ơi, con muốn ngủ với mẹ.
Trong 365 đêm, trừ những đêm bị bệnh được ngủ với mẹ, thì cũng có vài đêm cô nhỏ mè nheo như thế này. Không nỡ đét vào cái đít gầy nhom của con vì vài năm nữa nó lớn, lấy ai kêu mẹ lúc 2 giờ sáng để nói "con thương mẹ nhiều nhiều"?

2 comments:

Anonymous said...

Thu+o+gn qua' Zen o+i, bo+?i va^.y ba^y gio+` ne^'u tu.i nho'c nha` Mich ddo`i bo^`ng ma` Mich bo^`ng ddu+o+.c thi` bo^`ng ngay vi` chu+`ng va`i na(m nu+~a muo^'n bo^`ng cu~ng kho^ng no^?i ..

zen said...

Ờ, Mich ơi, có phút nào "hưởng" phút đó ha. Mịch có tới ba đứa, tha hồ mà chìu chuộng. Thằng lớn của zen tới 52 pounds nhưng cũng ráng bồng, muốn trẹo lưng.