Sunday, June 17, 2007

ngày mười bảy tháng sáu


bao năm lưu lạc xứ người
ba tôi vẫn thế- miệng cười, lòng đau
làm thơ để dấu nỗi sầu
chử trôi, chử đọng- bể dâu, thăng trầm...
Mừng Ngày Tạ Ơn Ba- những người ba mà tôi biết/có trong đời.

No comments: