Tuesday, June 5, 2007

tưởng

Khi đã ở với nhau đủ lâu, người ta hay ki cóp mang về những thứ assumption kỳ quặc. “Anh ơi, tắm con chưa?” “Anh tưởng (assume) em về rồi mới tắm cho nó mà!” hay “Anh à, em mới coi lịch, hôm qua sinh nhật má của anh đó? “Ờ, anh biết mà, anh tưởng (lại assume) em có mang quà cho má rồi chớ!”. Những thứ “tưởng” như thế này ngày mới về với nhau còn cười cười lượng thứ. Ngày tháng chồng chất nên những chuyện “tưởng” càng ngày càng dầy lên. Phải có người rớt cái “bịch” xuống đất để những cái “tưởng” trở thành hiện thực. Đoán đó là ai?

1 comment:

Anonymous said...

Càng ngày "tưởng" càng nhiều Zen ơi, sống càng lâu càng nhiều tưởng hihi .. Ông nào cũng rứa hả ?