Wednesday, July 25, 2007

chờ

Thảo nào mấy người lớn tuổi thường sợ đi bác sĩ. Chờ đợi không cũng đủ chết người. Như con cá nằm trên thớt, phải chờ đến 23 ngày nữa mới được nói chuyện với bác sĩ chuyên môn, chờ thêm bao lâu nữa mới được ký giấy cho sống thoải mái đến khi nào Trời kêu thì tôi dạ???eek

No comments: