Thursday, July 12, 2007

mặt trời lặn

Hôm nọ, tớ ngồi chờ mặt trời lặn. Chờ lâu quá, gió lại thổi hiu hiu nên ngủ quên, đến khi tỉnh hồn thì mặt trời đã xuống gần hết. Thấy cái cặp đôi nớ không? Tình nhỉ?

No comments: