Saturday, August 18, 2007

ngày nắng

Trời cuối tháng Tám nắng hanh. Đến khoảng trưa là cái nóng đã tràn hết căn nhà, ngồi đâu cũng thấy bức rức, khó chịu. Ba mẹ con dắt díu nhau đi trốn nóng ở thư viện. Loay hoay tìm được một chồng sách, cả mẹ lẫn con ra nhà kính ngồi đọc. K. bò lăn ra sàn đọc với nhỏ bạn mới quen. Rành rẽ chỉ từng tên con dinosaurs, từng thời kỳ khủng long sống, từ Cretaceous đến Jurassic. Cô nhỏ bị hai cái canker sores to tướng trên lưỡi nên lười nói. Muốn gì cứ chỉ chỏ rồi khóc tướng lên. So với cái nóng hầm hập ngoài trời, bên trong thư viện là thiên đường, máy lạnh chạy rù rù, yên tĩnh hoàn toàn.
Lật mấy tờ đầu của quyển "All Whom I Have Loved" ra đọc thử, mới đọc tới phần ba thì bên phía bên kia phòng, bà kia đọc sách cho cháu lớn hết cỡ, giọng sang sảng, lên bổng xuống trầm. Không thể nào tập trung đọc được nữa, tôi gấp sách, nhìn ra ngoài trời nắng. Những tán cây khuynh diệp khẽ lay động, không có lấy một cơn gió. Cái hồ trước mặt gần cạn nước, rong rêu đóng xanh rì. Con nhện bên góc cửa kính vẫn miệt mài bò ra bò vào mặc cho cái nóng đang hun đốt. Bóng ai đó quen quen bỗng thoáng đi qua phía bên kia bờ hồ. Tôi sửa lại kính, không thể nào! Tôi nhón chân nhảy xuống ghế, bảo con ngồi yên chờ rồi phóng theo cái lưng áo trắng đang đi xa dần. Tôi muốn kêu tên người đó nhưng sao không thành tiếng. Cố nhoài người chạy nhưng không thấy mình chuyển động. Rồi tôi vấp ngã, té xuống và thấy mình rơi vào khoảng không. Giật mình choàng tỉnh. Thấy cô nhỏ đang tròn mắt nhìn mẹ, không nói gì. Thì ra chỉ là mấy giây chợp mắt giữa trưa hè! Sửa lại điệu bộ, đọc tiếp quyển truyện mà đầu óc còn lẩn vẩn cái giấc mơ kỳ lạ vẫn hay thấy bữa giờ. Hư thực lẫn lộn, khó lường.
K. vẫn còn kiên nhẫn giải thích đến thời Late Jurassic.

5 comments:

Anonymous said...

ehehhe, tha'ts funny zen (bi. co^ nho? J. ba('t ga(.p ngu? ga` ngu? nga^.t). Vio cu~ng th++`ng mo^.ng ve^` 1 ng++i` "ie^u" cu~. Ma` ki` ghe^, tho+i con gai' bie^'t bao nhie^u vu. "ie^u"... va^.y ma` chi? co' na(`m mo^.ng 1 ng++i` duy nha^'t!!! cha('c co' le? mo^'i ti`nh ddo' "nga^y tho+... vo^ to^.i" (co`n mi' mo^'i kha'c kha'c thi` "vo^ so^' to^.i" :)). Nga^y tho+ la` vi` Vio ga(.p va` quen bie^'t (cai' "bie^'t" na`y la` bie^t' bi`nh th++`ng nha:)) him lu'c mi' 10 tuo^?i ha` co`n him lu'c ddo' dda~ 26 ro^`i. He ra^'t tha^n vo+'i anh lo+'n cu?a Vio va` sau khi ba Vio ddi tu` ve^` he la` ba.n ta^m dda('c cu?a ba vio too!!! ngay tr++'c khi gia ddi`nh va`o SG dde^? pho?ng va^'n va` cho+` ddi wa dda^y... thi` he mi'..."to? ti`nh" !!! cho ne^n... chi? co' thu+ tu+` qua la.i , na('m tay dd++.c 1 la^`n co`n chu+a co' hun hi't chi? ca?, cai' na`y thi` qua' trong tra('ng fa?i 0?:) hehhehehe Cai' mo^'i na`y ke'o le^ le^'t ga^`n ca? 6 na(m! Vio tha^'y vo^ vo.ng wa' ne^n na(m 98 (va` ba('t dda^`u "ie^u" ox ba^y gio+` ) nha^n tie^.n ba` no^.i ye^'u, Vio ti`nh nguye^.n ddem ddu+'a em trai ut' ve^` VN (lu'c wa dda^y he mi' co' 2 tuo^?i ha`), sa(~n ga(.p ma(.t dde^? no'i lo+'i du+'t khao't dzi' him luo^n...
Ca^u chuye^.n dai` do`ng la('m va` 0 co' ha^.u cho ma^'y:(( cuz he still... so^'ng va^.y... cho+`:((((, Vio va^~n ca^`u mong cho him... co' mai' a^'m gia ddi`nh rie^ng!!!
Y', la.c dde^` ro^`i:)) sorry fa' "nha`" cu?a zen nha:)))

zen said...

Ui, chuyện của Vio. cảm động quá, *hic*hic*hic* sao không viết ra đi cho nhẹ lòng. Không chừng nghe Vio. kể xong là zen viết thêm "Tình Thư số 3" (vì đang viết Tình Thư 2). Thank you for sharing.

Violette said...

DDang cho+` Ti`nh thu+ tie^'p theo cu?a zen ne`. DDo.c tha^'y "phe^" ba.o. Ma` zen co' ca'ch vie^'t ra^'t nhe. nha`ng de^? "ca?m" la('m (ca'i na`y no'i thie^.t a` nha, 0 co' "ni.n" mo^:) kho?i mo+`i ddi a(n kem:))

Co' ddo^i lu'c cu~ng muo^'n ngo^`i xuo^'ng vie^'t cho nhe. no^~i lo`ng ddo' chu+' nhu+ng ma` chu+~ nghi~a bo? tro^'n dda^u he^'t ro^`i hihihi. Ho^`i ddo' ca? 2 ddu+'a dde^`u vie^'t cho nhau theo kie^?u nha^.t ky' ne^n nga`y tha'ng na(m ra^'t ro~ ra`ng ma` lu'c ve^` VN we^n xin him la.i mo+' thu+ cu~ (ma` 0 bie^'t he co' chi.u ddu+a la.i hay 0?)... co`n mo+' thu+ cu?a him thi` ddang na(`m trong thu`ng tre^n no'c nha` cu?a ba ma. o+? VA. Tu+` ho^`i theo cho^`ng 0 co' co`n mo+? ra ddo.c nu+~a.:) Ngai. ox buo^`n:)))

zen said...

Cám ơn Vio. đã quá khen zen nghe. Bữa nào có dịp lên vùng bay thì đãi Vio. một chầu kem nghe. zen tưởng tượng chuyện của Vio. cũng lãng mạn lắm đó, tội "người đó" của Vio. quá ha. Lâu lâu chợt nghĩ lại có một người ở xa lắc xa lơ chờ mình thấy xốn xang quá phải không Vio.?

Violette said...

U+`, co' ddi vu`ng bay thi` hu' vio 1 tie^'ng nha cho K.C ga(.p ma(.t K & J and co' di.p go.i "me. zen" chu+':) hihihi
"Ti`nh va^~n chu+a ye^n" ma` ehehehhe:)