Friday, August 17, 2007

trường tồn, vĩnh cửu...

... là như thế này đây! wink

cutcutcutcutcutcutcut

Còn đây: giới thiệu chị Cap và OX nào đó ba mươi năm tới! Vẫn còn đẹp và "loãng moạn" đáo để!

3 comments:

Anonymous said...

Hi`, gio+'i thie^.u vo+'i Zen dda^y la` Cap & ox (o^ng na`o ma` vo^ phu'c the^' kho^ng bie^'t) 30 na(m nu+~a ne`.
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v70/CapriR/N_OX.jpg[/IMG]

Anonymous said...

t�nh thế chị Cap ??
mich

zen said...

Hahaha, chị Cap ơi, em bỏ "vợ chồng" chị lên cho thiên hạ ngắm nhá.
Còn Mich? và ai khác nữa?