Sunday, August 5, 2007

vườn nhà

Humming bird trên cội hoa đào (hết bông)!
Chuồn chuồn trong vườn sau.

No comments: