Sunday, August 5, 2007

Aren't they cute?

I mean these crocs shoes? Cô Bảy mua cho hai đứa hai đôi tuần trước và từ đó đến giờ, đi đâu, làm gì cũng xỏ vào. Ban đầu đi còn cứng đơ, bây giờ quen rồi. Lướt xèn xẹt.

2 comments:

Anonymous said...

Mich thi'ch la('m ma` chu+a da'm mua, ddi.nh mua 5 ddo^i cho 5 ngu+o+`i ddo' .. ddi co' ddau cha^n kho^ng Z ?

zen said...

Thấy có vẻ êm và comfortable lắm Mich. Thằng Kenny mà không complain là chắc êm chân lắm. Hihihi, Mich mua cho mỗi người một màu, chụp hình gởi zen coi. Chắc ngộ lắm.