Friday, November 9, 2007

này vs. kia

Không biết cái này gọi là gì, khi Khoảng vắng em chờ và Anh cùng từ thơ Chu Hoạch mà ra- hai "sản phẩm" khác nhau. Nói về tác quyền và những biến tấu của âm nhạc.

Anh

Sáng tác: Nguyễn Cường

Trình bày: Mỹ Linh

Anh tựa bài thơ không chép được
Mà đành lòng em phải thuộc từng câu
Thuộc hằng ngày nghe và đêm âm thầm nhắc
Thuộc bằng hè mưa và thu mơ màng nắng
Mà tháng mà năm
mà đắng mà cay
vẫn ngọn nguồn câu hát

Anh tựa màu xanh trái đất này
Ngày từng ngày nên biển mặn rừng cay
Là mắt là tay là giọng buồn em hát
Là nắng là mưa là khoảng vắng em chờ
Ôi tình yêu tình yêu là gì
Mà suốt một đời ai dễ một lần qua

oOo

Khoảng Vắng Em Chờ

Sáng tác: Việt Anh

Trình bày: Trần Thu Hà

Anh là bài thơ không chép được
Mà đành lòng em phải thuộc từng câu
Thuộc bằng ngày nghe và đêm âm thầm hát
Thuộc bằng hè mưa và thu mơ màng nắng
Anh là màu xanh trái đất này
Ngày từng ngày nên biển mặn gừng cay
Là mắt, là tay, là giọng buồn em hát
Là mưa, là nắng, là khoảng vắng em chờ
Ôi tình yêu! Tình yêu là gì?
Mà suốt đời ai đã một lần qua

Có phải khi nghe/đọc bản original vẫn hay hơn nên vẫn thích nghe Thu Hà với Khoảng Vắng Em Chờ. Sorry, Mỹ Linh, you're still my No. 1!!!!

No comments: