Friday, November 9, 2007

thứ sáu rồi!

Think you have the worst job? Think again!!!

4 comments:

K.C.Q said...

ehehheh, mai mốt zen sẽ thấy Tím ôm K.C ngồi như vậy ở Oakland Chinatown! ehehhehehe

zen said...

Chỉ ôm KC thôi hả? :-)

anh phước said...

có ai chỉ dùm mình điểm bắn (Tâm) ở chỗ nào? Mình thi bắn đạn thật 3 viên 29 điểm đó nghe, sẽ không trật đâu! :-), cuối tuần vui!

zen said...

Vậy thì tốt rồi, sợ tâm điểm không nhắm mà nhắm nhằm tim của người cầm biển thì chít rồi. :-)