Friday, December 14, 2007

check up

-Chiều cao: còn hai inches nữa mới đủ tiêu chuẩn đi mấy cái rides ở theme parks.
-Cân nặng: hơi giống hột mít. :-)
-Mắt, mũi, miệng, tai: bình thường.
-Giao tiếp: Dành hết phần nói của mẹ, bác sĩ hỏi gì, ba hoa, làm trò cái đó.
-Bị chích một mủi thuốc ngừa đậu mùa. Đau thì ít la thì nhiều để cô y tá cho đến 4 cái stickers, "chôm" thêm 3 cái về cho em.

No comments: