Monday, January 7, 2008

love 2008

5 comments:

K.C.Q said...

Ui, nhìn 2 bàn tay cái ngưo=`i vẻ mà khâm phục quá! học được vài chiêu vẻ ehehheheh
Thanks zen nhiều

anh phước said...

không biết nói gì hơn ngoài hai chữ "tuyệt vời"!

zen said...

Tím ơi, thấy cái tay dẹo nhẻo mà mê luôn ha.

zen said...

anh Phước, mẹ gởi cho zen cái này đó, ngồi coi hoài, phải bật volumn lên nghe người ta thổi kèn thấy hay hơn nữa đó.

Anonymous said...

Phù phù, phủi bụi .. bụi đóng đầy blog .. update đi bạn ơiiiiiiiiii
mich