Friday, January 4, 2008

giá trị của tha phương

Em viết lách ngang tàng, thẳng thắn. Tính tình có lẽ cũng thế. Em thuộc vào trào lưu của lớp trẻ lớn lên và trưởng thành ở xứ người. Cuối năm gởi thư chúc em may mắn. Em viết lại kể sơ về những ngày tới. Em làm mình nghĩ ngợi, khâm phục vì điều mà em đang giữ gìn. Giữa cái cuộc sống tự do và thức thời như bây giờ, giữ lại chút gì truyền thống thiệt là đáng quý biết chừng nào. Kudos to you, D.!razz

No comments: