Thursday, March 27, 2008

buổi sáng

Kenneth: Mommy, what's for breakfast?
Mommy: Hết bánh mì rồi, con ăn đỡ cracker được không?
Kenneth: Con không muốn, con muốn ăn cái khác.
Jasmine: Gosh, Kenny, why don't you just eat ORDINARY food?
For a moment there, I thought "ordinary" is such a big word for her and the way she said it, I swear she looked just like one (or two) person we know.

4 comments:

K.C.Q said...

ehehe, trong ma('t mi`nh con bao gio+` cu~ng nho? he^'t ha`\... tui. no' lo+'n le. la('m la`m mi`nh ngo+.p luo^n a`
như K.C kìa, mới hôm nào đưa sách cho là bỏ vào miệng nhậu, hai hôm nay biết chỉ chỏ nói lung tung, biết nhìn mặt con vật nào thích thì đưa lên hun, con nào 0 thích thì làm mặt xí khịt khịt lại...

stranger from a different shore said...

Dearest chi. Zen,

bi chu*` be' Jasmine noi' "ordinary" ..vai` na(m sau be' quotes from " Quo^c' Va(n Giao' Khoa Thu+ " la` chi. "ma^t' ho^`n" luo^n : :)

have a good afternoon nha chi. :)

love,
Tram

zen said...

Tím, ừ, nhất là đứa nhỏ nhất, hay muốn nó nhỏ hoài. Lâu lâu nghĩ nó chợt lớn lên rồi, lấy ai cho mình ẳm bồng. Sợ lắm!
KC đã biết nhiều trò vậy rồi đó hả?

zen said...

hihihi, em Trâm, Jasmime mà biết quote từ Quốc văn giáo khoa thư là chị giàu to rồi đó vì có nuôi prodigy trong nhà. :)