Monday, March 3, 2008

nửa đời

nếu bảy mươi là đời người

thì anh đi hết nửa đời rồi đây

ngày qua, ngày lại qua ngày

loay hoay rồi cũng tới ngay bây giờ

thôi thì nhắm mắt làm ngơ

ơn trời với tiếng con thơ mỗi ngày…

No comments: