Sunday, April 6, 2008

kyle

Bữa nay sinh nhật ba tuổi thằng cháu lém lĩnh này. Mỗi khi mệt mà nghe nó thỏ thẻ nói tiếng Việt với làm trò hề là bảo đảm bao nhiêu cơn mệt cũng biến mất luôn. Nó mê nghe nhạc và đánh trống vô cùng. Ca sĩ của Thúy Nga, ai cũng đọc tên vanh vách. Nó có thể ôm cái phone nói chuyện cả tiếng đồng hồ mà không sợ hết chuyện. Mỗi lần nó buồn ngủ, dễ biết lắm, cu cậu hay đưa ngón tay trỏ lên môi mà rờ.

4 comments:

CapriR said...

Co' pha?i chu' nho'c co ru'm nguo+`i mo^~i khi co^ Ba no' ke'o zipper kho^ng Zen? Tuo+ng lai hu+'a he.n la` mo^.t lady killer vi` ca'i ca'ch o^m phone no'i chuye^.n ca? tie^'ng ddo^`ng ho^` ma` kho^ng so+. he^'t chuye^.n ha.

Anonymous said...

Wow, he's already 3 years old, time fly, Kyle's look so cute. Happy B-day to Kyle for me.
L.

zen said...

Chị Cap ơi, không phải thằng nhóc đó. Cu này kêu em bằng mợ. Lém lĩnh, dễ ghét/thương lắm kìa.
:-)

zen said...

L., will do. Thanks you.