Thursday, May 15, 2008

đi nhá!

...dung dăng, dung dẻ...dắt trẻ đi chơi...

2 comments:

K.C.Q said...

4 đứa sát tuổi nhau chơi chung vui quá zen hén?

zen said...

ừ, mà cãi lộn cũng hăng lắm á.