Friday, May 16, 2008

ngã nghiêng

nghiêng vai nhẹ gánh nỗi niềm
ngờ đâu gió tạt ngã nghiêng tứ bề
cầm lên bỏ xuống phủ phê
thì đây:
................hoàn lại tứ bề...
..........................................ngã nghiêng
muộn phiền chưa đủ thâm niên
đòng đanh con chử-.cõi riêng
............ngược dòng.....

No comments: