Tuesday, May 20, 2008

Ôn


chim bay về tổ chiều rồi

Ôn ơi, về ổ chiều rồi Ôn ơi!

4 comments:

K.C.Q said...

Cho Tím gởi lời tới Ôn, Chúc Ôn thêm tuổi thêm sức khỏe, thêm dâu rể, thêm cháu ... và g/đ luôn hạnh phúc đầm ấm...

Anonymous said...

2 ong chau nhin vui qua, very cute picture.
L.

zen said...

Cám ơn Tím. Cả nhà chờ đến tháng 7 lắm lắm đó.

zen said...

L. thanks, Đào chụp á!