Tuesday, July 15, 2008

bong bóng

mỗi lần nó đòi hun, cũng chu mỏ như vầy!

2 comments:

Anonymous said...

Lúc nào J cũng so cute, cute cute ...
Khen hoài không mỏi tay :-)

zen said...

Dì Mich hả, J thổi bong bóng về phía dì cho dì đỡ nhớ mấy con kiến con nghen!