Tuesday, July 15, 2008

tiền bối viết:

...bên kia Biển là quê hương ta đó
có Xóm nghèo và ngày, tháng rớt-mồng-tơi
có những bữa cơm đạm bạc đổi đời
khoai sắn một thời nuôi con khôn lớn

con ơi! Nắng chiều nay! Nắng rất cô đơn
vàng kỷ niệm và hanh từng nỗi nhớ
" Khi ta ở, Đất, chỉ là đất ở
khi ta đi đất đã hóa tâm hồn..."

Tiền bối

----------------------------------------------------

100 CHỮ

[ Tiền bối thẩn thờ nhìn ra hiên nắng, tặc lưỡi :" Con thấy nắng vàng hanh rứa giống nắng tháng Chạp bên mình !". Tôi xoay lưng nhìn thẳng vào bóng nắng vàng hắt bên sườn đồi, nhớ thương từ đâu lại ụp tới...]
Bài viết ngắn, gọn níu gọi lòng cố xứ. Có dịp chan chung nỗi nhớ với người nhớ-với-quê-hương. Nửa đời quá giang nay tìm thấy quê qua từng câu, chữ ngó-lại-bên-nhà.
Dẫu thân đất khách chẳng thể bao giờ quên nơi cắt-rốn-chôn-nhau.
Xin được, cùng, chia nhớ thương.

Tiền bối

No comments: