Tuesday, July 15, 2008

thế nhé!

tình hình là cái laptop già bị câm mất tiêu chữ o, chữ p, chữ u, số 9, và backspace (kiểu như lời nói, lỡ phóng chữ ra thì đừng hòng mà xóa) nên tối về ngồi đánh đánh, gõ gõ, chữ nghĩa câm tịt tới chổ nào, lại kẹt lên kẹt xuống. âu cũng tới giai đoạn rồi. công việc thì chồng chất, nợ nần ngang dọc. cái này cứ chồng chất lên cái kia, làm hoài không dứt. ráng, ráng làm cho xong để tuần sau còn xin nghỉ được vài ngày. thôi, chắc lui về ở ẩn ít lâu, gậm nhấm cái nỗi ê chề càng ngày càng phình ra to tướng. thế nhé!

4 comments:

Ta said...

sao nghe thấy giống đời cô Lựu thế. =)

anh phước said...

ah, không đánh được các "cơ số" chữ như thế, thì anh gửi chữ cho nhé, chẳng hạn chữ "p", hãy cắt dán sẽ được ngay thôi. Mong khỏe, vui.

zen said...

no, đời này là đời cô...zen đó Ta. :-)

zen said...

Cám ơn anh Phước, cắt dán chữ kiểu này không xong, không xong mà cũng không dám nhận. Vẫn vui và khỏe! :)