Tuesday, July 15, 2008

chờ...

...giờ biểu diễn

2 comments:

amyha said...

Có phải là ông, Ba, & con trai hông chị? 3 thế hệ ngồi kế nhau 1 hàng. Dễ thuơng quá hihi.

zen said...

Em Amy, yes, ba thế hệ nhà hắn đó. Nhìn ba cái tướng đi không sợ bị nhầm nhà! hihihi