Tuesday, July 1, 2008

trẫm nhớ ái khanh không?

Chỉ tại anh, nên hôm qua về trễ
Cứ “phim hay, tài tử trứ danh hoài
Anh quảng cáo và ‘tô mầu’ giỏi thế
Hỏi ai còn nỡ khất hẹn ngày mai

Chỉ tại anh nên trờì thu đổi gió
Mimosa … phủ kín mặt đường khuya
Vương đầy tóc em bắt đền anh đó
Gỡ dùm đi đứng cười mãi... ô kìa

Chỉ tại anh, em về nhà không ngủ
Trằn trọc hoài, thao thức suốt một đêm
Và bỗng thấy hình như là thoáng nhớ
Đến một người không biết lạ hay quen

Chỉ tại anh nên hôm nay dậy muộn
Sáng thứ hai bỏ mất một giờ đầu
Bốn consigne (cô giáo già ác gớm
Còn bắt em chép phạt mấy trăm câu!)

Ngày thứ tám, em vào ngồi chép phạt
Mấy trăm câu mà viết mãi không xong
Bà giám thị cầm giấy xem chỉ thấy
Chúa nhật này “Trẫm”… nhớ… Ái khanh không?
Thơ Nhất Tuấn

***

Nhớ hồi nhỏ hay đọc lén sổ tay của chị Ti, có thiệt nhiều thơ Nhất Tuấn và Đinh Hùng, mà sao cái câu cuối ở miết trong đầu tới mấy chục năm. Khi đầu óc chạm với hồi ức, lại nhớ ra, Chủ nhật này, Trẫm nhớ Ái khanh không?

No comments: