Wednesday, July 2, 2008

họ hàng

4 comments:

Anonymous said...

Very cute pictures, me kô có nhận ra you, but Anh Hai thì kô có gì khác, he's look the same :-). Con gái nhìn giống mẹ quá ha. Thanks for sharing.
L.

Anonymous said...

cute cute cute
-Chi. Pi

kiki said...

Ma('t me. dden nhay nha'y nhi?, tha` na`o ma('t con tro`n xoe. To'c bi. ca('t me'o :)

zen said...

*L. Cái mặt bánh đúc còn nguyên xi mà sao không nhận ra?
*Thank you chị Pi.
*Chị kiki, kiểu tóc này là kiểu tóc bất hủ của mẹ em đó, lấy kéo vanh giống như lấy cái tô úp lên rồi cắt, có như bây giờ, mỗi lần cắt tóc cho con là được tới tiệm đàng hoàng. :-)