Wednesday, July 2, 2008

tự thán

ngồi trước con chử
hết xóa lại bôi
chử nghĩa biếng lười
rủ nhau chạy trốn!
......... ............đầu óc lộn xộn
......................chẳng nghĩ được gì
......................chuyện hài hóa bi
......................thôi thì đi ngủ :-)
.............ừ, mà chưa đủ
............. con mắt tỉnh queo
..............dù có nằm khèo
..............cũng chưa chắc ngủ
...................................chuyến này thua đủ
....................................thức tới canh năm
....................................sáng dậy lầm bầm
....................................thức chi thức dữ?
hình từ wallcoo.com

No comments: