Wednesday, August 27, 2008

bếp ăn

Ngày 20.
Những bếp ăn này, thường nằm gần các bệnh viện. Bếp ăn chùa Bảo Vân nằm gần bệnh viện ung bứu và nhân dân Gia Định.
Một lần nấu mấy ngàn xuất cơm nên những lò nấu cơm giống như thế này.
Bảng phân phối cơm cho các nơi của chùa.
Cô Yến, sư cô và các hội viên thiện nguyện.
Vào thăm nhằm giờ phát cơm...
Bệnh nhân của trung tâm ung bứu.
Bà có lấy đường không?

2 comments:

Anonymous said...

Ve Vn ma di lam tu thien vay la tot roi. Thank you for sharing. Me cung di den cho nay roi, thay phat do cho may nguoi can giup cung vui lam.
L.

zen said...

Tui mà từ thiện khỉ gì. Đi theo cô Yến thôi!