Monday, August 18, 2008

Mỹ Sơn

Ngày 11.
Ngủ một đêm ở Hội An, sáng sớm ra thăm Mỹ Sơn trước khi về Huế.
Chắc ngủ một đêm, tỉnh người nên Nì hăng hái đi trước dẫn đường. Chuyện cô nhỏ post sau kể lể dài dòng. Nói chung lại là lúc nào cũng đòi bồng trên tay, ngồi trên vai như vầy thôi.
Thành quách xưa điêu tàn như thế này. Anh Dũng cũng là một hướng dẫn viên du lịch nhưng khi từ Huế vào Đà Nẵng, chả biết vô tình hay cố ý mà nói để quên cái thẻ HDV ở nhà nên trên xe đi đến những điểm tham quan, anh tóm tắc những chổ nào cần tham quan, những điểm gì đặc biệt của nơi mình nên tới.
Nì đứng quan sát nhà gạch
Lối xếp gạch của người xưa thấy chắc chắn lắm, vậy nên thành quách mới tồn tại đến bây giờ để người đời chiêm ngưỡng.
Tấm cuối trước khi rời thánh địa.

No comments: