Tuesday, August 19, 2008

thăm Huế

Ngày 12.
Đại Nội Huế. Đi thăm được một cái lăng vua Minh Mạng là hai đứa thấm mệt chả chịu đi nữa. Hôm qua giờ cũng dám tin đại anh tài xế để hai đứa ngồi trong xe cho ba mẹ đi thăm thú lăng tẩm, cung điện.
Sợ mưa dầm nên từ sáng sớm đã bắt đầu đi, mưa ập tới khi vừa bước chân vô lăng Minh Mạng.
Cổng lăng vua Minh Mạng
Nì nè, xông xáo đi vô trước tiên. Tưởng gì, mót tiểu quá nên đi xăm xăm vô tìm chổ chứ giỏi gì đâu!
Lăng vua Tự Đức
Đại Nội đang được trùng tu.
Lăng vua Gia Long
Chùa Thiên Mụ
Đi thuyền trên sông Hương từ chùa Thiên Mụ về Đập Đá.
Cảnh sông Hương đứng trên chùa Thiên Mụ nhìn xuống. Thỏa mong ước mấy chục năm nay, ngày về thăm quê cha đất tổ. Như xa lạ, mà cũng như đã quen đâu lâu lắm rồi!

2 comments:

K.C.Q said...

Ca'm o+n post nhie^`u hi`nh Hue^' nghe... la`m nho+' da die^'t!!!

zen said...

Sorry, tui có đi ngang phường đúc, nhớ lời Tím nhờ mà lực bất tòng tâm! cười làm hòa :-)