Tuesday, September 30, 2008

lan man_ nhảm!

Chuyện 1: Hôm qua thị trường lao đao. Chẳng phải gì hôm qua, dạo gần đây nó vậy. Tự nhiên thấy bấp bênh. Chẳng phải tự nhiên gì, đang nín thở hết ngày này qua ngày khác. Tuần này nghe nói cho hơn sáu mươi người đi, bị đá đi lần thứ ba không biết có đau như hai lần đầu không nhỉ? Thôi, nhìn vào vùng sáng mà đi, tới đâu hay tới đó.
Chuyện 2: Tại sao trong những lúc tối tăm, người ta hay tự cho mình cái quyền được xem cái tối tăm của mình tối hơn người khác. Rồi thấy nghi ngờ những gì người khác làm cho mình đều có động lực. Yên tâm đi, mình chả phải cao sang, giàu có gì, cũng chả có động lực hay muốn nhờ vả gì cả. Tự nhiên ôm lấy cái phiền toái vào thân. Sao thấy mất lòng tin vào người ta quá!
Chuyện 3: Hôm nọ, coi Desperate Housewives, cái khúc bốn bà kia đãi Edie tiệc trong cái bar, bên này tưởng bên kia đãi tiệc xin lỗi, bên kia tưởng bên này đã nhận lỗi rồi nên đãi tiệc cho nhập lại hội. Cứ tưởng qua, tưởng lại, đá tới , đá lui hoài vậy, bảo có bị tổn thương không?
Chuyện 4: tính mần tiếp mà theo 1 trong 10 điều tâm niệm Phật dạy rằng, "Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh" nên thôi! eek
Xời, ngoa ngoắt!

No comments: