Tuesday, September 2, 2008

ngày đầu tiên

Có anh đây, ngày đầu em đi học!

Sống còn jetlag sau ba ngày ngủ vật vạ. Toàn bộ chuyến Nam Du Ký (như lời cô Trà) được ghi ở đây!

7 comments:

Anonymous said...

K& J di hoc 1st day co vui ko, Kyle thi thichlam, same as Khoa. :-).
Welcome back
L.

zen said...

Thích chớ, nhưng còn mê ngủ hơn! :-)

K.C.Q said...

Wow anh Ni` ra da'nh anh 2 qua' he'n

Anonymous said...

chúc 2 nhóc học giỏi, năm sau Nam Du Ký tiếp nhen chị Q!!

zen said...

*Tím nè, không ra dáng anh Hai, dám gởi gạo không chớ? :-)

*Ti hả, năm sau thì chưa chắc, nhưng cũng chưa biết chừng! :-)

Happy Little Baby said...

2 anh em nhìn thương ha

zen said...

thương lắm O ơi, thấy đứa lớn lúc nào cũng lo cho đứa nhỏ!