Wednesday, September 24, 2008

shogun


bạn già nhớ chổ này không? nhớ không?
cái thưở cơ hàn, tui lộc tộc chở bạn già trên chiếc xe cà tàng cho kịp ca 4 giờ. Tối bạn già lộc tộc chở tui đi cho kịp ca 12 giờ. Ui, nghe xưa như trái đất!

7 comments:

K.C.Q said...

argg, co+m chie^n cu?a nguo+`i Nha^.t bie^?u die^~n ta.i ba`n... yummmm

zen said...

hahaha, giờ thấy cái gì cũng thèm hết hả?

Anonymous said...

I want to go someday]
L.

zen said...

chém đẹp lắm bà ui! mà thử đi không ức.

Anonymous said...

Ban Gia, em di toi do an luc nao vay? nguoi do la Chito.... lau wa roi he van nhin nhu xua.

BG

zen said...

Ủa, giờ này làm gì dạo blog của em, honeymooner?

Ban Gia said...

Honey dry monkey gi.... I'm at work now em