Friday, October 10, 2008

cười!

"Làm sao định nghĩa được nụ hôn?" :
Hôn lính gọi là "Hôn Quân"
Vừa hôn vừa ngửi là "Hôn Hít"
Hôn người đang hấp hối là "Hấp Hôn"
Hôn tử tế là "Hôn Lễ"
Hôn chậm chậm mê ly là "Từ hôn"
Hôn mỏng mỏng ngoài da là "Ngọai Hôn"
Hôn hai môi dính vào nhau là "Đính Hôn"
Hôn bẩy lần là "Thất Hôn"
Hôn nhau trên cầu là "Cầu Hôn"
Vua hôn là "Hoàng Hôn "
Hôn bậy chổ nào cũng được là "Hôn bạ"
Hôn cuốn sách là "Hôn thư"
Hôn tập thể là "Hôn phối"
Biết nghe lời
Hôm qua, đọc báo thấy uống bia có hại cho sức khoẻ, thế là bỏ uống bia.
Hôm qua, đọc báo thấy hút thuốc có hại cho sức khoẻ, thế là bỏ hút thuốc
Hôm qua, đọc báo thấy ăn bánh bao có nhân làm từ giấy carton, thế là bỏ ăn bánh bao
Hôm qua, đọc báo thấy ăn nước tương có chất gây ung thư, thế là bỏ ăn nước tương
Hôm qua, đọc báo thấy tình dục có hại cho sức khoẻ, thế là.... bỏ … đọc báo...
There you go, L. Happy Friday!!! razz

4 comments:

Anonymous said...

I like it, love it. Happy Friday to you too :-)
L.

zen said...

Glad you like it. Đi không?

kiki said...

Haha ... kie^ng ddo.c ba'o from now on, too :)

zen said...

hahaha, chị kiki, hú hồn!