Monday, October 13, 2008

a wandering soul returns home

Chuyện bắt đầu đơn giản, cảm động và đong đầy tình người. Rằng có người cựu chiến binh kia trong thời chiến đã bắn chết một người lính bên kia chiến tuyến. Hối hận dày vò, 39 năm sau, ông đem di vật của người lính kia trả về cho gia đình người đã khuất. Toàn bộ chuyến đi của ông được ông ghi lại giản dị và cảm động.
Song, mọi chuyện lại không đơn giản đến vậy. Google "Linh Hồn Việt Cộng" thử xem!

4 comments:

Anonymous said...

very good story, thank you for sharing.
L.

zen said...

mà tức nữa hen?

zen said...

coảm động hen?

Anonymous said...

Yeah, chừng nào mà có update gì thì nhớ cho mình hay luôn hen :-). Buồn ngũ quá đi :-(0)*^%8$#2.
L.