Thursday, November 13, 2008

mơ sảng

-Tối anh nằm mơ, sợ quá giật mình dậy luôn.
-Yeah?
-Thấy đang ở Việt nam. Chú D. mới mua được cái xe mới cáo à, đang chở cô B. đi qua cái ổ gà.
-Mơ gì kỳ!
-Xong chú phải lấy trớn chạy qua mà không được nên bị té nằm lăn quay. Cô B. ngồi dậy đánh chú D. quá trời luôn. Vậy rồi tỉnh giấc.
- Hahaha, phải mơ không á?

No comments: