Wednesday, November 12, 2008

1 cent

Chị Ln. để message trong phone, nghe xong thấy nổi da gà. Phone còn có một bar, đèn đỏ đã nổi cũng ráng gọi hỏi xem đầu cua tai nheo thế nào. Người cần được an ủi chưa xả hết hai câu, mình đã tràng giang đại hải kể lể dài lê thê. Kỳ hông? Vậy mà về tới nhà cũng thấy lòng nhẹ đi chút đỉnh dù biết nghĩ về nó hoài cũng chẳng thay đổi được tình thế . Biết vậy nhưng vẫn lo.
Khỉ họ (thiện tai, thiện tai, hôm nay ăn chay, cấm chửi), đã vậy chiều nay còn bị đòi reconcile 1 cent. Xong rồi nó đẻ ra đủ thứ chuyện mẹ chuyện con, dây dưa suốt từ tháng hai cho đến giờ. Sếp càm ràm sao mà vô lý, tao trả mày bao nhiêu đồng để làm lại một cent. Biết làm sao bây giờ? Cầu qua cái truông này được xuông xẻ, tự hứa với mình từ nay cai nghiện, cai nghiện.
Loay hoay hoài không biết làm sao, nhảy vô phòng 888, nói chuyện mặn (lại thiện tai, thiện tai), sorry chủ nhà, sáng mai có đọc lại archive đừng la tui làm cháy phòng bà nghen.

No comments: