Friday, November 21, 2008

tie a yellow ribbon....

I'm coming home I've done my time
And I have to know what is or isn't mine
If you received my letter
Telling you I'd soon be free
Then you'd know just what to do
if you still want me
If you still want me
Oh tie a yellow ribbon
'Round the old oak tree
It's been three long years
Do you still want me
If I don't see a yellow ribbon
'Round the old oak tree
I'll stay on the bus,
forget about us
Put the blame on me
If I don't see a yellow ribbon
'Round the old oak tree
Bus driver please look for me
'Cause I couldn't bare to see what I might see...

...nếu em vẫn còn yêu anh
hãy cột chiếc nơ vàng trên thân cây sồi già...
Tìm ra cho Ú nà! imeem cho nghe có chút xíu à, nghe luôn bài trong you tube đi hen!

3 comments:

Ta said...

"Về rồi..
và không có gì cột trên thân cây sồi già cả."

Have a good day! =)

Anonymous said...

I love this song too. thank you for sharing.
L.

zen said...

*Ta, it's okay. Lần về này không có ribbon cột trên thân sồi già nhưng lần sau sẽ có. Take care hen!

*Eo com, bà!