Thursday, December 11, 2008

ai to hơn?

hmmm?

5 comments:

Anonymous said...

Hừm biết mẹ Zen nhát ké nên cô nhỏ hù đây mà, eo ơi sợ quá

kiki said...

Interesting photo!

zen said...

chê tui nhát, nghĩ chỉ có bạn mèo già!

zen said...

chị kiki, ở ngay ngoài tiệm ăn đó chị, không chịu ăn cứ đòi nhảy ra giỡn bóng.

Anonymous said...

Bạn Zen tinh thật, he he k qua mắt dc rồi.